Gudstjenester

29/7 - 9. s. e. trin.

kl 9.00 v/ Poul Ivan Madsen

5/8 - 10. s. e. trin.

ingen gudstjeneste

12/8 - 11. s. e. trin.

kl 9.00 v/ Poul Nyborg

Studiekredsen

Jesus Kristus i Det gamle Testamente

At være kristen er – og har altid og uforanderligt været – troen på at der er 100 procent  identitet mellem den almægtige evige Gud, himlens og jorden skaber, som åbenbarede sig i Det gamle Testamente, og så Jesus  Kristus som blev menneske og ofrede sig på korset for vores skyld. Jesus siger f.eks.: ”Jeg og Faderen vi er ét”. Og Jesus siger: ”Hvis I troede Moses ville i tro mig, thi det er mig han skrev om.” 

Ja, Jesus siger tilmed at hans død og opstandelse fra de døde ikke kan frelse os hvis vi ikke først forstår Det gamle Testamente. Han siger: ”Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.”

Vi vil i Studiekredsen beskæftige os med beviserne på at Det gamle Testamente har Jesus Kristus som hovedperson fra ende til anden og hvorledes vi i lyset heraf skal læse Bibelen.

Kommende møder i studiekredsen
Torsdag den 6. september

kl. 10 - 12 i Kirkehuset i Skjern

Torsdag den 4. oktober

kl. 10 - 12 i Kirkehuset i Skjern

Torsdag den 1. november

kl. 10 - 12 i Kirkehuset i Skjern

Torsdag den 6. december

kl. 10 - 12 i Kirkehuset i Skjern