Gudstjenester

21/10 - 21. s. e. trin.

kl. 9.00

28/10 - 22. s. e. trin.

kl. 10.30

4/11 - Alle Helgen

kl. 19.00 Alle Helgen

Studiekredsen

Jesus Kristus i Det gamle Testamente

At være kristen er – og har altid og uforanderligt været – troen på at der er 100 procent identitet mellem den almægtige evige Gud, himlens og jorden skaber, som åbenbarede sig i Det gamle Testamente, og så Jesus Kristus som blev menneske og ofrede sig på korset for vores skyld.

Vi beskæftiger os i med beviserne på at Det gamle Testamente har Jesus Kristus som hovedperson fra ende til anden og hvorledes vi i lyset heraf skal læse Bibelen.

Kommende møder i studiekredsen
Torsdag den 1. november

kl. 10 - 12 i Kirkehuset i Skjern

Torsdag den 6. december

kl. 10 - 12 i Kirkehuset i Skjern