Gudstjenester

02/10 - 16. søndag efter trinitatis

Kl 09.00 - Claus Thomas Nielsen

05/10 - Friplejehjem

Friplejehjem kl. 15.00 - Claus Thomas Nielsen

09/10 - 17. søndag efter trinitatis

Kl 10.30 - Claus Thomas Nielsen

16/10 - 18. søndag efter trinitatis

Ingen

23/10 - 19. søndag efter trinitatis

Ingen

30/10 - 20. søndag efter trinitatis

Kl 09.00 - Claus Thomas Nielsen

06/11 - Alle Helgen

Aftengudstjeneste, Kl 19.00 - Claus Thomas Nielsen

09/11 - Friplejehjem

Friplejehjem kl. 15.00 - Claus Thomas Nielsen

13/11 - 22. søndag efter trinitatis

Kl 09.00 - Claus Thomas Nielsen

20/11 - Sidste søndag i kirkeåret

Ingen

27/11 - 1. søndag i advent

Kl 10.30 - Claus Thomas Nielsen

4/12- 2. søndag i advent

Kl 10.30 - Claus Thomas Nielsen

4/12 - Adventskoncert

Kl 19.00 - Adventskoncert

11/12 - 3. søndag i advent

Ingen

18/12 - 4. søndag i advent

Kl 9.00 - Claus Thomas Nielsen

24/12 - Friplejehjem

Kl 10.00 - Claus Thomas Nielsen

24/12 - Juleaften

Kl 15.00 - Claus Thomas Nielsen

25/12 - Juledag

Kl 10.30 - Claus Thomas Nielsen