Gudstjenester

20/1 - 2. s. e. h. 3 konger

ingen gudstjeneste

27/1 - 3. s. e. h. 3 konger

kl. 9.00 v/ Poul Nyborg

3/2 - 4. s. e. h. 3 konger

kl. 9.00

Eftermiddagsmøde

i Kirkehuset, Fredensgade i Skjern

Tirsdag 29. januar kl. 14.30 – 16.15 afholder Claus Thomas Nielsen eftermiddagsmøde i Kirkehuset i Skjern med foredrag kaffe, kage og sang.

Temaet for mødet er: ”Den kristne dåb”

Hvorfor skal man døbes for at være kristen? Hvad er forskellen på døbte og udøbte? Kan man miste sin dåb? Kan det virkelig passe at udøbte mennesker ikke kan komme i himlen? Disse og andre spørgsmål vil blive diskuteret.

Kongens valg

Tirsdag 19. februar kl. 19 er der filmaften i Stauning kirke. Der vises den stort anlagte norske film ”Kongens Valg”. Om den Norske Konges beslutning i 1940 om at yde modstand mod tyskerne i stedet for – som Danmark – at tilpasse sig og hjælpe den tyske krigsmaskine.